ETICKÝ KODEX

RODINNÁ

TERAPIE

Co je rodinná terapie?

Pokud se porouchají vztahy nebo komunikace v rodině, může vám pomoci rodinná terapie. Při rodinné terapii se léčí rodina jako celek, do něhož patří členové rodiny nebo osoby, které jsou v rodinném systému důležité. Na úvodní setkání může přijít pouze osoba iniciující změnu. Domluví se s terapeutem na dalších krocích, sdělí si podmínky a počet sezení. Na další setkání jsou pak přizváni zbylí členové rodiny, které problém zasahuje. Od druhého setkání vedeme rodinnou terapii v mužsko-ženském páru. Věříme, že lidé mohou růst a cílem terapie je rodině v růstu pomoci. Rodina je navzájem propojený systém, v němž se členové mezi sebou ovlivňují, proto je jejich přítomnost na terapii velmi důležitá a přispívá k překonání krize. Naším cílem je s rodinou hledat změnu a nabídnout nový pohled na sebe samu.

1500 KČ
60 minut /terapeutický pár

INDIVIDUÁLNÍ

TERAPIE

Co je individuální terapie?

Individuální terapie věnuje veškerou pozornost pouze na jednoho klienta. Proto se jí v některých případech říká dyadická – na sezení jsou pouze dvě osoby - terapeut a klient. Je nejrozšířenějším typem terapie.   Na vstupním sezení s terapeutem si klient domluví na čem by chtěl v průběhu terapie pracovat, sdělí si podmínky a počet sezení. U nás máte bezpečný a důvěrný prostor s možností neustálého růstu.

800 KČ
60 minut /terapeutický pár

PÁROVÁ

TERAPIE

Co je párová terapie?

Narozdíl od rodinné terapie, se v párové terapii léčí vztah pouze dvou lidí. Při párové terapii musí být motivované obě polovičky. V případě, že tato podmínka není splněna, je vhodnější individuální terapie.   Pár se s terapeutem domluví na průběhu terapie, sdělí si podmínky a počet sezení. Párovou terapii může vést jeden nebo dva terapeuti (v mužsko-ženském páru). Výhoda dvou terapeutů je širší záběr pohledu.

1500 KČ
60 minut /terapeutický pár
1000 KČ
60 minut/jeden terapeut

Zavazujeme se dodržovat etický kodex

České asociace terapeutů

PSYCHOLOGICKÉ

PORADENSTVÍ

Psychologické poradenství si klade za cíl překonání psychologických potíží klienta, nebo rozvoj jeho osobnosti. Může jít o poradenství rodinné, výchovné, školní, adiktologické, v meziosobních problémech, při zvýšené pracovní zátěži či jiném stresu atd. Na rozdíl od psychoterapie, se kterou se často prolíná, se nepokouší o obtížnou změnu osobnosti dotyčného nebo jeho "vyléčení" a zaměřuje se na aktuální potíže. 

800 KČ
60 minut /jeden terapeut