top of page
Rodinná terapie

ETICKÝ KODEX

RODINNÁ

TERAPIE

Snímek obrazovky 2020-01-29 v 12.50.08.p

Co je rodinná terapie?

Pokud se porouchají vztahy nebo komunikace v rodině, může vám pomoci rodinná terapie. Při rodinné terapii se léčí rodina jako celek, do něhož patří členové rodiny nebo osoby, které jsou v rodinném systému důležité. Na úvodní setkání může přijít pouze osoba iniciující změnu. Domluví se s terapeutem na dalších krocích, sdělí si podmínky a počet sezení. Na další setkání jsou pak přizváni zbylí členové rodiny, které problém zasahuje. Od druhého setkání vedeme rodinnou terapii v mužsko-ženském páru. Věříme, že lidé mohou růst a cílem terapie je rodině v růstu pomoci. Rodina je navzájem propojený systém, v němž se členové mezi sebou ovlivňují, proto je jejich přítomnost na terapii velmi důležitá a přispívá k překonání krize. Naším cílem je s rodinou hledat změnu a nabídnout nový pohled na sebe samu.

1800 - 3000 Kč

Ceny se u různých terapuetů mohou lišit podle způsobu práce, délky terapie, počtu setkání a podobně. Ptejte se, na vše vám rádi odpovíme.
 

PÁROVÁ

TERAPIE

Snímek obrazovky 2020-01-29 v 12.41.47.p

Co je párová terapie?

Narozdíl od rodinné terapie, se v párové terapii léčí vztah pouze dvou lidí. Při párové terapii musí být motivované obě polovičky. V případě, že tato podmínka není splněna, je vhodnější individuální terapie.   Pár se s terapeutem domluví na průběhu terapie, sdělí si podmínky a počet sezení. Párovou terapii může vést jeden nebo dva terapeuti (v mužsko-ženském páru). Výhoda dvou terapeutů je širší záběr pohledu.

1800 - 3000 Kč

Ceny se u různých terapuetů mohou lišit podle způsobu práce, délky terapie, počtu setkání a podobně. Ptejte se, na vše vám rádi odpovíme.
 

INDIVIDUÁLNÍ

TERAPIE

Snímek obrazovky 2020-01-29 v 12.44.01.p

Co je individuální terapie?

Individuální terapie věnuje veškerou pozornost pouze na jednoho klienta. Proto se jí v některých případech říká dyadická – na sezení jsou pouze dvě osoby - terapeut a klient. Je nejrozšířenějším typem terapie.   Na vstupním sezení s terapeutem si klient domluví na čem by chtěl v průběhu terapie pracovat, sdělí si podmínky a počet sezení. U nás máte bezpečný a důvěrný prostor s možností neustálého růstu.

1000 - 1500 Kč

Ceny se u různých terapuetů mohou lišit podle způsobu práce, délky terapie, počtu setkání a podobně. Ptejte se, na vše vám rádi odpovíme.
 

Párová terapie
Individuální terpie
bottom of page