top of page
Lenka
Adam
Markéta H
Barbora
Roman

Mgr. Adam

Soukup

IMG_0282_2 (kopie).jpg

Narodil jsem se 14.1. 1969 v Praze. Jsem ženatý, mám dvě děti. Vyrostl jsem v Kolíně a v současnosti žiji v Praze. Rád sportuji a věnuji se hudbě, aktivně hraju na kytaru.​

Vzdělání: Univerzita Karlova, obor speciální pedagogika /etopedie, tyflopedie/ - (Mgr.). Pětiletý výcvik v rodinné integrované psychoterapii - Anima Terapie. Roční kurz Terapie partnerského vztahu v Institutu rodinné terapie SKT Liberec. Jsem členem Soft (asociace pro rodinnou terapii) a ČAP (Česká asociace pro psychoterapii).

Profesní činnost: Od roku 1990 do 1999 jsem pracoval v Diagnostickém ústavu pro mládež, kde jsme se zabývali diagnostikou chlapců s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou od ukončení povinné školní docházky do 18 let. V rámci zaměstnání jsem prošel řadou školení s tématy závislostí a poruch chování. V současnosti pracuji jako ředitel sociálních služeb v organizaci Prostor Plus, o.p.s.,  která pomáhá lidem vrátit se zpátky do života.

Co můžete očekávat, můj styl: Hodně vycházím ze zkušeností nabytých, jak v praxi v „diagnosťáku“, tak v rodině. Esenci z těchto zdrojů mohu nabídnout pro Vaši potřebu a inspiraci.

Zaměřuji se: Na rodinnou a partnerskou terapii a poradenství.

Kontakt:

adam.soukup@terapievinohradska.cz

Mgr. Markéta Hrkalová

Markéta 2.jpg

Narodila jsem se v roce 1988 v Praze. Jsem vdaná, mám dvě děti, jednoho psa a dvě andulky. Ráda cestuji a poznávám nová místa, nové lidi a nové chutě. Jsem optimistická a veselá. Relaxací jsou pro mě tvořivé činnosti jako je šití, kreslení a vyrábění z různých materiálů. 
Vzdělání:
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a mám ukončených pět semestrů speciální pedagogiky dálkoveho studia na PedF MU.
Absolvovala jsem pětiletý výcvik v Integrativní rodinné terapii - Anima terapie, kurz krizové intervence - Déčko Liberec a další kurzy jako např. vedení dětské skupiny, motivační rozhovory, základy koučinku, relaxace, různé diagnostické metody a další. 
Profesní činnost:
Po studiích jsem krátce působila v Národním ústavu pro vzdělávání na pozici psycholožky. Poté jsem více než tři roky pracovala na základní škole jako školní psycholožka, speciální pedagožka, koordinátorka inkluze a vedoucí asistentů pedagoga. V současné době jsem na mateřské dovolené a pracuji s klienty ve své terapeutické soukromé praxi. 
Jsem členkou ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), Soft (asociace pro rodinnou terapii) a Ašp (asociace školních psychologů). 
Co můžete očekávat, můj styl:
Prioritou pro mne je vytvoření bezpečného a přijímajícího prostředí. Kromě rozhovoru využívám při své práci i neverbální techniky. Zejména s dětmi ráda pracuji hravě, pomocí kreseb, pískoviště, terapeutických karet a obrázků. Nabízím vstřícný a chápající přístup. 
Zaměřuji se na:
Rodinnou terapii, individuální psychoterapii zejména dětí a dospívajících, párovou terapii, psychologické poradenství 

Přijímám i klienty s platbou na pojišťovnu VZP a ČPZP v rámci programu "Zvýšení dostupnosti psychosocialní podpory".

Kontakt:

marketa.hrkalova@terapievinohradska.cz

Mgr. Pavla Chlumská

stažený soubor.png

Narodila jsem se v roce 1980 v Praze. Jsem vdaná, mám dva syny.

Jsem městský člověk, od malička intenzivně a ráda pozoruji dění kolem sebe. Zároveň ale potřebuji vypnout v přírodě, tichu a bytí sama se sebou.  Miluju horkou koupel, slunce, tanec a smích.  

Vzdělání: Na Univerzitě Karlově jsem vystudovala obor Teologie a Psychosociální studia. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě. Kurz „Práce s časovou osou“ v Libereckém LIRTAPS. Kurz rodinného poradenství v Prev-centru. Kurzy arteterapie, sandtray terapie, krizové intervence, biosyntézy a řadu dalších seminářů a workshopů v oblasti psychoterapie, poradenství a výchovy dětí. Jsem frekventantkou výcviku v integrativní rodinné terapii.

Profesní činnost: Po studiu jsem pracovala jako koordinátorka projektu v organizaci pro integraci cizinců. Jako referentka odboru prevence kriminality na ministerstvu vnitra. V rámci praxe jsem rok působila ve výchovném ústavu Klíčov. Ve všech těchto organizacích jsem ale narážela na systém a na minimální možnost přímé práce s klienty. Proto jsem se po mateřské rozhodla oslovit mateřské centrum Paleček, kde jsem nejdříve vedla skupiny pro ženy a matky. Lektorovala semináře o výchově a následně začala pracovat, jako psychoterapeutka pro dospělé a děti. Jsem členkou ČAP.

Zaměřuji se na: individuální, partnerskou a rodinnou terapii a poradenství

Co můžete očekávat: Nabízím respekt a bezpečné prostředí. Baví mě experimentovat a objevovat. Ráda pracuji s tělem, s metaforami a s vnitřními obrazy a příběhy lidí.

 

Kontakt:

pavla.chlumska@seznam.cz 

Mgr. Barbora
Smetánková

Baru solo ČB.jpg

Narodila jsem se 2.12.1975 v Praze. Žiji za Prahou v malé vesnici a se svým manželem vychováváme  čtyři děti. Bydlíme u lesa, který je pro mě zdrojem energie a inspirace.  Iniciovala jsem zde lesní školku pro děti a 10let ji také vedla. Ráda cestuji, chodím po horách, plavu a cvičím jógu.

 

Odborné vzdělání:

Univerzita Karlova, magisterský obor -supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizací, bakalářský obor-sociální práce. Komplexní psychoterapeutický výcvik v individuální, rodinné a párové terapii podle Virginie Satirové, Výcvikový kurz v krizové intervenci v Remedium Praha, roční kurz Terapie partnerského vztahu v Institutu rodinné terapie SKT Liberec. Jsem členkou ČAP (Česká asociace pro psychoterapii). 

Společně s Jiřím Hejdukem vedeme rodinnou a párovou terapii a jsme také v supervizi u

Dr. Jitky Vodňanské.

Profesní činnost:

Mám dlouholeté pracovní zkušenosti v sociální práci a pedagogice. Pracovala jsem s mentálně postiženými, se seniory a drogově závislými. Výrazně mě ovlivnila roční humanitární mise s Člověkem v tísni na Kavkaze a následná práce s uprchlíky v České republice. Pracuji v terapeutickém centru Modré dveře v Říčanech jako individuální, párová a rodinná psychoterapeutka a krizová interventka. 

Současně také poskytuji psychoterapii lidem po výkonu trestu v organizaci Rubikon.

Co můžete  ode mne očekávat:

Jsem autentická a vytvářím bezpečné a otevřené prostředí pro klienty a jejich příběhy. Snažím se vést klienta k posilování sebeúcty a k jeho vnitřní změně. Ta může vést i k proměnám v jeho vztazích s druhými lidmi.  

Zaměřuji se: 

Na párovou, rodinnou a individuální terapii, krizovou intervenci a poradenství.

 

Kontakt: barbora.smetankova@terapievparu.cz

Mgr. Ondřej
Nešetřil

Ondřej Nešetřil.JPG

Narodil jsem se koncem června roku 1991 v rovinatém Kolíně. 
Nyní žiji v Praze na Letné a jsem ženatý. Mám blízko k umění, četbě,
filozofování, toulání se městy a místy a k práci s pozitivním společenským dopadem.


Studium

Studium sociální antropologie na Univerzitě Pardubice poměrně zásadně formovalo mé dosavadní vnímání světa. Fascinuje mě lidská možnost a rozmanitost bytí, jejíž jsem rád svědkem a kterou jsem s láskou studoval. V současné době jsem terapeutem v Psychoterapeutickém výcviku v postmoderně od Gaudia Institut. 


Profesní činnost

Mimo terapii v současné době pracuji jako koordinátor projektu na podporu adaptace lidí z Ukrajiny v Prostoru plus, jako manažer sociálních sítí a marketingu pro Prostor plus a A2 kulturní čtrnáctideník, jako metodik komunitní práce pro Ministerstvo pro místní rozvoj a vyučuji na Vyšší odborné škole v Chebu.

Přístup k terapii

Terapii považuji za nástroj, kde pomocí partnerského dialogu v bezpečném prostředí v rámci kvalitního lidského vztahu mohou vzniknout nové náhledy, reflexe a poznatky o situaci/tématu klienta/klienty/klientstva, což může vést k novým životním strategiím a pozitivním změnám.
Nabízím zároveň bezpečný a informovaný prostor pro LGBTQ+ klientelu. 


Zaměřuji převážně na individuální, případně párovou terapii v terapeutickém páru.

 

Kontakt:
ondrejnesetril@icloud.com

720 992 124 

Mgr. Štěpánka

Vojtěchovská

IMG_6215.jpeg

Narodila jsem se 15. 9. 1979  v Praze, kde žiji společně s mužem a našimi pěti dětmi.

Od každodenního shonu se ráda utíkám do přírody, ticha a dobré kávě. 

Vzdělání: Vystudovala jsem psychosociální studia na HTF UK a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala jsem kurzy a semináře věnující se zejména výchově dětí, technikám arteterapie, poruchám citové vazby (attachmentu) či práci s tělem. Pětiletý výcvik v Integrované rodinné psychoterapii. 

Profesní činnost:  Po studiu jsem pracovala jako koordinátorka projektů terénní sociální práce na ministerstvu práce a sociálních věcí. Mě však vždycky lákala hlavně přímá práce s člověkem. Po mateřské jsem proto nastoupila do Centra Sámovka, kde jsem se věnovala terapeuticky dětem ze „zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ (např. Klokánek) a dětem v náhradní rodinné péči. Kromě toho se již několik let věnuji terapii a lektorování seminářů o výchově.

Zaměřuji se: Na individuální, rodinnou a partnerskou terapii a poradenství.

Kontakt:

stebla.travy@seznam.cz

Bc. Roman

Kunc

roman_01.jpg

Narodil jsem se 8.11. 1977 v Sokolově. Své dětství a dospívání jsem strávil v rodném Podkrušnohoří. Druhou polovinu života žiju v na pomezí východních a středních Čech. Mimo práci se věnuji své partnerce, dětem a meditační praxi. Moc rád se nořím do ledových vod. 

Vzdělání: Vystudoval jsem obor sociální práce a soc. politiky na Univerzitě Hradec Králové. Mezi mé další vzdělání patří absolvování kurzu rodinného poradenství, absolvování dvouleté skupiny v Gestalt terapii, výcvik 

v kontaktní práci a v neposlední řadě pětiletý výcvik v rodinné integrované psychoterapii - Anima Terapie.

Profesní činnost: posledních 15 let pracuji v oblasti řešení závislostí, od terénní práce až po poradenský program pro motivované uživatele a osoby blízké. Také se poslední tři roky intenzivně věnuji pomoci lidem v krizi a to hlavně na krizových linkách. Poslední dva roky také lektoruji některá témata spojená s výkonem mé práce. 

Zaměřuji se na: Individuální, rodinnou

a partnerskou terapii a poradenství. 

Co můžete očekávat, můj styl: Autenticita v mezích profesionální pomoci je pro mě základem upřímného vztahu, ze kterého budete těžit tím, jak se díky bezpečnému, jasně ohraničenému prostoru dostanete ke svým vlastním zdrojům a možnostem.

Kontakt:

katyssek@gmail.com

PhDr. Lenka

Vavrinčíková, PhD.

Lenka.jpg

Narodila  jsem se v listopadu v roce 1977, na středním Slovensku. V Čechách jsem doma v Praze, na Žižkově.  Děkuju životu za inspiraci a miluju divadlo. 

Vzdělání: Vystudovala jsem Univerzitu Mateja Bela  v Banskej Bystrici. Během doktorandského studia jsem se specializovala na sociální práci s uživateli návykových látek.  Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem se kvalifikovala jako adiktolog a adiktologickým klientům jsem se věnovala posledních 20 let. V praxi integruju kompetence sociální práce, adiktologie a psychoterapie.  Můj přístup spoluvytváří  absolvované výcviky - v systemické terapii (Institut pro systemickou zkušenost Praha), krizové intervenci (PhDr. Ludvík Běťák),  motivačních rozhovorech (PhDr. Jan Soukup, PhD.) a rodinné psychoterapii (Institut Petra Boše – Integrovaná rodinná terapie).

Profesní činnost: Věnovala jsem se pedagogické a výzkumní činnosti na slovenských i českých univerzitách. Terapeuticky pracuji více než 20 let, v různých typech služeb od terénní sociální práce, přes dětskou adiktologickou ambulanci, po substituční léčbu, ambulantní léčbu závislosti a doléčování. Jsem členkou ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) a ČAA (Česká asociace adiktologů).

Zaměřuji se: individuální psychoterapie, rodinná psychoterapie a adiktologické poradenství.  

Co můžete očekávat, můj styl:  Expertem na svůj život je každý sám – nabízím respektující vztah a své zkušenosti.  Ráda Vás budu doprovázet na vaší cestě. 

Kontakt:

vavrincikova.len@gmail.com

Ing. Jiří
Hejduk

Jirka solo před skříní ČB.jpg

Narodil jsem se 5.3.1969 na Kladně, a tamtéž jsem prožil své
dětství a krásné dospívání. Žiji v partnerském vztahu a mám již dvě dospělé
děti. Rád cestuji na motorce a sportovním létáním se uvádím do jiné dimenze volnosti.

Vzdělání:
Vystudoval jsem technickou kybernetiku a automatizované systémy řízení na VA. Absolvoval jsem pětiletý Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik na PVŠPS pod vedením Doc.PhDr.Oldřicha Čálka, CSc. a Mudr. Zuzany Pinďákové. Dále jsem prošel kurzem Terapie partnerského vztahu u SKT Liberec a dalšími kurzy koučinku, mediace, relaxačních technik aj. a aktuálně jsem v nadstavbovém 3-letém kurzu Rodinné a párové terapie u GI. Společně s Barborou Smetánkovou vedeme rodinnou a párovou terapii a jsme v supervizi u Dr. Jitky Vodňanské.

Profesní činnost:
Od roku 1992 do roku 2012 jsem pracoval na odborně – procesních a manažerských
pozicích v konzultačních či poradenských společnostech (korporátech) se zahraniční účasti. A to jak v zahraničí, tak v České republice. Podílel jsem na řadě rozsáhlých konzultačních projektů v IT oblastech. Dále jsem se zabýval nákupem a prodejem společností či jejich částí. Od roku
2013 jsem z vlastní konzultantské profese, přes koučink došel až k psychoterapii. Ve své práci terapeuta úročím a kombinuji svoji životní zkušenost, pracovní zkušenost v korporacích s psychoterapií.
Co můžete očekávat, můj styl: Jsou mi velmi blízká témata svobody vlastní a ve vztahu, respektu k sobě a ostatním. Bude mi ctí najít s vámi – vaší jedinečnou, unikátní
cestu pobývaní teď a tady. I já jsem našel svoji jedinečnou cestu.
Zaměřuji se: Na párovou a rodinnou terapii,  individuální terapii dospělých a dospívajících.

Kontakt:

 jiri.hejduk@terapievparu.cz

NÁŠ TEAM

Štěpánka
Jirka
Pavla Chlumská
Ondřej
bottom of page