Mgr. Adam

Soukup

IMG_0282_2 (kopie).jpg

Narodil jsem se 14.1. 1969 v Praze. Jsem ženatý, mám dvě děti. Vyrostl jsem v Kolíně a v současnosti žiji v Praze. Rád sportuji a věnuji se hudbě, aktivně hraji na kytaru. 

Vzdělání: Vystudoval jsem Univerzitu Karlovu v Praze, obor speciální pedagogika. 

Profesní činnost: Od roku 1990 do 1999 jsem pracoval v Diagnostickém ústavu pro mládež, kde jsme se zabývali diagnostikou chlapců s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou, od ukončení povinné školní docházky do 18 let.  V rámci zaměstnání jsem prošel řadou školení s tématy závislostí a poruch chování. Aktuálně procházím 5 letým výcvikem Integrované rodinné psychoterapie. 

Zaměřuji se: Rodinná a individuální terapie, výchovné poradenství. 

Co můžete očekávat, můj styl: Hodně vycházím ze zkušeností nabytých jak v diagnostickém ústavu, tak v rodině. Esenci z těchto zdrojů mohu nabídnout pro vaši potřebu a případnou inspiraci.

Kontakt:

adam.soukup@terapievinohradska.cz

Mgr. Andrea

Kučerová

IMG_5065 2.jpg

Moje rodná kolíbka je Děčín. Láska k horám a kopcům mi zůstala a časem se k němu přidala i ta mořská v podobě mého partnera Španěla z Galicie, se kterým mám syna. 

Vzdělání: Moje alma mater je Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie. Prošla jsem si kurzem kompletní krizové intervence, sebezkušenostním gestalt výcvikem, kurzem práce v hliněném poli a kurzy zaměřenými na práci s traumatem. Aktuálně jsem v 5 letém výcviku v Integrované rodinné psychoterapii. 

Profesní činnost: Pracovala jsem na Lince Bezpečí, jako psycholog v rehabilitaci ERGO Aktiv a mé poslední zkušenosti čerpám z pozice psycholožky na OSPOD MČ Prahy 2. Působím na FF UK obor sociální psychologie v roli doktorandky.

Zaměřuji se: Rodinná terapie, psychologické poradenství pro děti, růstová skupina, krizové situace.

Co můžete očekávat, můj styl: Kombinuji psychologické zázemí s psychoterapeutickým přístupem k rodině. Věřím, že neexistuje šablona, podle které se dá poznat ideální rodina. Pokud zrovna tápete, která cesta je ta vaše, můžete se obrátit na Terapii Vinohradská a využít naše “průvodcovské” služby.

Kontakt:

andrea.kucerova@terapievinohradska.cz

Mgr. Markéta

Steklá

marketa.jpg

Narodila jsem se 15.6. 1977 na Moravě. Jsem vdaná, mám tři děti a žiji v Kutné Hoře. Ráda maluji a aktivně tančím. Miluji život. 

Vzdělání: Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, obor pedagogika – sociální práce. Mezi další hlavní vzdělání patří  Výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii, Kurz případové a týmové supervize a Kurz terapie partnerského vztahu. Aktuálně jsem v dalším 5 letém výcviku v Integrované rodinné psychoterapii. 

Profesní činnost: Více než 20 let pracuji se závislostmi v různých organizacích a typech služeb od streetworku, přes práci ve věznicích,  ambulantní léčbu a doléčování (o.s. Laxus Hradec Králové, o.s. Prostor plus s.r.o. Kolín, Magdaléna o.p.s., Adiktologické centrum s.r.o.). Přes 10 let se věnuji supervizi a lektorování témat spojených se závislostí, zavádění služeb a zvládání agrese. 

Zaměřuji se: Na individuální, rodinnou a partnerskou terapii a poradenství. 

Co můžete očekávat, můj styl: Hodně dám na intuici. Mé postřehy jsou nabídkou, kterou můžete odmítnout, nebo se jí nechat inspirovat.

Kontakt:

marketa.stekla@terapievinohradska.cz

PhDr. Lenka

Vavrinčíková, PhD.

Lenka_2.jpg

Narodila  jsem se 6.11. 1977 na středním Slovensku, v Banskej Bystrici. V Čechách jsem doma v Praze, na Žižkově.  Děkuju životu za inspiraci a miluju divadlo. 

Vzdělání: Vystudovala jsem Univerzitu Mateja Bela  v Banskej Bystrici, obor sociální práce. Již během doktorandského studia jsem se specializovala na sociální práci s uživateli drog.  Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem se kvalifikovala jako adiktolog. V praxi integruju kompetence sociální práce i adiktologie. Můj přístup spoluvytváří  absolvované výcviky - v systemické terapii, krizové intervenci i  motivačních rozhovorech.  Aktuálně jsem v    5 letém výcviku v Integrované rodinné psychoterapii.

Profesní činnost: 19 let pracuji zejména s uživateli návykových látek v různých typech služeb od terénní sociální práce, přes dětskou adiktologickou ambulanci, po substituční léčbu, ambulantní léčbu a doléčování. 15 let jsem se věnovala pedagogické a výzkumní činnosti na slovenských i českých univerzitách.

Zaměřuji se: na rodinnou terapii a individuální adiktologické poradenství  

Co můžete očekávat, můj styl:  Expertem na svůj život je každý sám – nabízím respektující vztah a své zkušenosti.  Ráda Vás budu doprovázet na vaší cestě. 

Kontakt:

lenka.vavrincikova@terapievinohradska.cz

Mgr. Štěpánka

Vojtěchovská

IMG_6215.jpeg

Narodila jsem se 15. 9. 1979  v Praze, kde žiji společně s mužem a našimi pěti dětmi.

Od každodenního shonu se ráda utíkám do přírody, ticha a dobré kávě. 

Vzdělání: Vystudovala jsem psychosociální studia na HTF UK a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala jsem kursy a semináře věnující se zejména výchově dětí, technikám arteterapie, poruchám citové vazby (attachmentu) či práci s tělem. V současné době jsem v pětiletém výcviku v Integrované rodinné psychoterapii. 

Profesní činnost:  Po studiu jsem pracovala jako koordinátorka projektů terénní sociální práce na ministerstvu práce a sociálních věcí. Mě však vždycky lákala hlavně přímá práce s člověkem. Po mateřské jsem proto nastoupila do Centra Sámovka, kde jsem se věnovala terapeuticky dětem ze „zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ (např. Klokánek) a dětem v náhradní rodinné péči. Kromě toho se již několik let věnuji terapii a lektorování seminářů o výchově.

Zaměřuji se: Na individuální, rodinnou a partnerskou terapii a poradenství.

Kontakt:

stepanka.vojtechovska@terapievinohradska.cz

Mgr. et Mgr. Igor Kuta

Igor cernobila.jpg

Žil jsem v několika zemích, ale vždycky jsem se vrátil zpátky do Prahy, kde jsem se narodil i vyrostl. Když můžu, trávím rád čas v horách.

Vzdělání: Vystudoval jsem nejprve fyzioterapii a poté jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově. Mám za sebou kurz kompletní krizové intervence, v mojí práci se pak nejvíc odráží tři roky výcviku v gestalt terapii a také kurzy radikální upřímnosti u Brada Blantona. V současnosti jsem ve výcviku strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapie.

Profesní činnost: Od práce s klienty v rehabilitačních ambulancích jsem se přes marketing a vzdělávání dostal znovu k přímé práci s lidmi, tentokrát už jako psycholog a psychoterapeut.

Zaměřuji se: Individuální terapie, výjimečně párová terapie

Co můžete očekávat, můj styl: Snažím se umožnit klientům, aby mohli přijmout přítomný okamžik přesně takový, jaký je, aniž by se ztráceli v představách, přáních a obavách – a aby tuto schopnost rozvíjeli i mimo prostor našeho setkávání. Tělesné prožívání bývá důležitějším vodítkem, než všechny naše úžasné myšlenky.

Kontakt:

info@igorkuta.cz

Bc. Roman

Kunc

roman_01.jpg

Narodil jsem se 8.11. 1977 v Sokolově. Své dětství a dospívání jsem strávil v rodném Podkrušnohoří. Druhou polovinu života žiju v na pomezí východních a středních Čech. Mimo práci se věnuji své partnerce, dětem a meditační praxi. Moc rád se nořím do ledových vod. 

Vzdělání: Vystudoval jsem obor sociální práce a soc. politiky na Univerzitě Hradec Králové. Mezi mé další vzdělání patří absolvování kurzu rodinného poradenství, absolvování dvouleté skupiny v Gestalt terapii, výcvik 

v kontaktní práci a v neposlední řadě jsem v

5 letém výcviku v Integrované rodinné psychoterapii. 

Profesní činnost: posledních 15 let pracuji v oblasti řešení závislostí, od terénní práce až po poradenský program pro motivované uživatele a osoby blízké. Také se poslední tři roky intenzivně věnuji pomoci lidem v krizi a to hlavně na krizových linkách. Poslední dva roky také lektoruji některá témata spojená s výkonem mé práce. 

Zaměřuji se na: Individuální, rodinnou

a partnerskou terapii a poradenství. 

Co můžete očekávat, můj styl: Autenticita v mezích profesionální pomoci je pro mě základem upřímného vztahu, ze kterého budete těžit tím, jak se díky bezpečnému, jasně ohraničenému prostoru dostanete ke svým vlastním zdrojům a možnostem.

Kontakt:

roman.kunc@terapievinohradska.cz

Mgr. Markéta Hrkalová

IMG_5067 2.jpg

Narodila  jsem se 12. 11. 1988 v Praze. Mám ráda děti a zvířata, jsem kreativní, tvořivá, optimistická a veselá. Jsem šťastně vdaná a mám malého syna. 

Vzdělání: 

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor psychologie. Prošla jsem kurzy kompletní krizové intervence, koučinku, relaxace, motivačních rozhovorů a dalšími. Aktuálně jsem v 5 letém výcviku v Integrované rodinné psychoterapii. 

Profesní činnost: Po škole jsem nastoupila do Národního ústavu pro vzdělávání na pozici psycholožky. Poté jsem více než 3 roky působila v základní škole jako školní psycholožka, speciální pedagožka, koordinátorka inkluze a vedoucí asistentů pedagoga. V současné době jsem na mateřské dovolené se svým synem. 

Zaměřuji se: Rodinná terapie, psychologické poradenství pro děti, růstová skupina.

Co můžete očekávat, můj styl: Ráda při své práci využívám neverbální techniky, fantazii klienta a imaginaci. S dětmi pracuji hravě, pomocí kreseb, pískoviště, terapeutických karet a obrázků. Nabízím vstřícný a chápající přístup.

Kontakt:

marketa.hrkalova@terapievinohradska.cz

NÁŠ TEAM

Jsme parta rodinných terapeutů, kteří se poznali na psychoterapeutickém výcviku. Každý z nás přináší do týmu jiné profesní zkušenosti - od psychologie přes adiktologii až po speciální pedagogiku. Všechny nás spojuje nadšení pro práci s rodinou jako jedinečným systémem. Nabízíme psychoterapii a psychologické poradenství pro rodiny, páry i jednotlivce, děti i dospělé. V rámci rodinné terapie pracujeme v mužsko-ženském páru. Rádi při naší práci využíváme možnost reflexního týmu.