top of page
Lenka
Adam
Markéta H
Andrejka
Roman

Mgr. Adam

Soukup

IMG_0282_2 (kopie).jpg

Narodil jsem se 14.1. 1969 v Praze. Jsem ženatý, mám dvě děti. Vyrostl jsem v Kolíně a v současnosti žiji v Praze. Rád sportuji a věnuji se hudbě, aktivně hraju na kytaru.​

Vzdělání: Univerzita Karlova, obor speciální pedagogika /etopedie, tyflopedie/ - (Mgr.). Pětiletý výcvik v rodinné integrované psychoterapii - Anima Terapie. Jsem členem Soft (asociace pro rodinnou terapii) a ČAP (Česká asociace pro psychoterapii).

Profesní činnost: Od roku 1990 do 1999 jsem pracoval v Diagnostickém ústavu pro mládež, kde jsme se zabývali diagnostikou chlapců s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou od ukončení povinné školní docházky do 18 let. V rámci zaměstnání jsem prošel řadou školení s tématy závislostí a poruch chování. V současnosti pracuji jako ředitel sociálních služeb v organizaci Prostor Plus, o.p.s.,  která pomáhá lidem vrátit se zpátky do života.

Co můžete očekávat, můj styl: Hodně vycházím ze zkušeností nabytých, jak v praxi v „diagnosťáku“, tak v rodině. Esenci z těchto zdrojů mohu nabídnout pro Vaši potřebu a inspiraci.

Zaměřuji se: Na rodinnou a partnerskou terapii a poradenství.

Kontakt:

adam.soukup@terapievinohradska.cz

Mgr. Markéta Hrkalová

Markéta 2.jpg

Narodila jsem se v roce 1988 v Praze. Jsem vdaná, mám dvě děti, jednoho psa a dvě andulky. Ráda cestuji a poznávám nová místa, nové lidi a nové chutě. Jsem optimistická a veselá. Relaxací jsou pro mě tvořivé činnosti jako je šití, kreslení a vyrábění z různých materiálů. 
Vzdělání:
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a mám ukončených pět semestrů speciální pedagogiky dálkoveho studia na PedF MU.
Absolvovala jsem pětiletý výcvik v Integrativní rodinné terapii - Anima terapie, kurz krizové intervence - Déčko Liberec a další kurzy jako např. vedení dětské skupiny, motivační rozhovory, základy koučinku, relaxace, různé diagnostické metody a další. 
Profesní činnost:
Po studiích jsem krátce působila v Národním ústavu pro vzdělávání na pozici psycholožky. Poté jsem více než tři roky pracovala na základní škole jako školní psycholožka, speciální pedagožka, koordinátorka inkluze a vedoucí asistentů pedagoga. V současné době jsem na mateřské dovolené a pracuji s klienty ve své terapeutické soukromé praxi. 
Jsem členkou ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), Soft (asociace pro rodinnou terapii) a Ašp (asociace školních psychologů). 
Co můžete očekávat, můj styl:
Prioritou pro mne je vytvoření bezpečného a přijímajícího prostředí. Kromě rozhovoru využívám při své práci i neverbální techniky. Zejména s dětmi ráda pracuji hravě, pomocí kreseb, pískoviště, terapeutických karet a obrázků. Nabízím vstřícný a chápající přístup. 
Zaměřuji se na:
Rodinnou terapii, individuální psychoterapii zejména dětí a dospívajících, párovou terapii, psychologické poradenství 

Přijímám i klienty s platbou na pojišťovnu VZP a ČPZP v rámci programu "Zvýšení dostupnosti psychosocialní podpory".

Kontakt:

marketa.hrkalova@terapievinohradska.cz

Mgr. Pavla Chlumská

stažený soubor.png

Narodila jsem se v roce 1980 v Praze. Jsem vdaná, mám dva syny.

Jsem městský člověk, od malička intenzivně a ráda pozoruji dění kolem sebe. Zároveň ale potřebuji vypnout v přírodě, tichu a bytí sama se sebou.  Miluju horkou koupel, slunce, tanec a smích.  

Vzdělání: Na Univerzitě Karlově jsem vystudovala obor Teologie a Psychosociální studia. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě. Kurz „Práce s časovou osou“ v Libereckém LIRTAPS. Kurz rodinného poradenství v Prev-centru. Kurzy arteterapie, sandtray terapie, krizové intervence, biosyntézy a řadu dalších seminářů a workshopů v oblasti psychoterapie, poradenství a výchovy dětí. Jsem frekventantkou výcviku v integrativní rodinné terapii.

Profesní činnost: Po studiu jsem pracovala jako koordinátorka projektu v organizaci pro integraci cizinců. Jako referentka odboru prevence kriminality na ministerstvu vnitra. V rámci praxe jsem rok působila ve výchovném ústavu Klíčov. Ve všech těchto organizacích jsem ale narážela na systém a na minimální možnost přímé práce s klienty. Proto jsem se po mateřské rozhodla oslovit mateřské centrum Paleček, kde jsem nejdříve vedla skupiny pro ženy a matky. Lektorovala semináře o výchově a následně začala pracovat, jako psychoterapeutka pro dospělé a děti. Jsem členkou ČAP.

Zaměřuji se na: individuální, partnerskou a rodinnou terapii a poradenství

Co můžete očekávat: Nabízím respekt a bezpečné prostředí. Baví mě experimentovat a objevovat. Ráda pracuji s tělem, s metaforami a s vnitřními obrazy a příběhy lidí.

 

Kontakt:

pavla.chlumska@seznam.cz 

Mgr. Andrea

Kučerová

IMG_5065 2.jpg

Moje rodná kolíbka je Děčín. Láska k horám a kopcům mi zůstala a časem se k němu přidala i ta mořská v podobě mého partnera Španěla z Galicie, se kterým mám syna. 

Vzdělání: Moje alma mater je Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie. Prošla jsem si kurzem kompletní krizové intervence, sebezkušenostním gestalt výcvikem, kurzem práce v hliněném poli a kurzy zaměřenými na práci s traumatem. Aktuálně jsem v 5 letém výcviku v Integrované rodinné psychoterapii. 

Profesní činnost: Pracovala jsem na Lince Bezpečí, jako psycholog v rehabilitaci ERGO Aktiv a mé poslední zkušenosti čerpám z pozice psycholožky na OSPOD MČ Prahy 2. Působím na FF UK obor sociální psychologie v roli doktorandky.

Zaměřuji se: Rodinná terapie, psychologické poradenství pro děti, růstová skupina, krizové situace.

Co můžete očekávat, můj styl: Kombinuji psychologické zázemí s psychoterapeutickým přístupem k rodině. Věřím, že neexistuje šablona, podle které se dá poznat ideální rodina. Pokud zrovna tápete, která cesta je ta vaše, můžete se obrátit na Terapii Vinohradská a využít naše “průvodcovské” služby.

Kontakt:

andrea.kucerova@terapievinohradska.cz

MUDr. Jana
Mladá

Obrázek1.jpg

Narodila jsem se v roce 1972 v Praze. Jsem vdaná, mám dceru a syna. Žiji v Praze, ráda jezdím na kole, kreslím a maluji. Unikám do meditace, jógy a knih.

Vzdělání: Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Karlovy university v Praze. Nyní čtvrtým rokem studuji umění Gestalt terapie v pětiletém výcvikovém programu Institutu pro výcvik v Gestat terapii v Praze. 

Profesní činnost: Začátek mé kariéry byl mimo klinickou praxi v oblasti zajišťování bezpečnosti a regulace léčivých přípravků. Později jsem měla příležitost pracovat jako manažer i spolupracovat s lidmi z celé Evropy. V současnosti působím jako terapeut Sociální kliniky a stále na částečný úvazek pracuji jako poradce v oblasti bezpečnosti užívání léčivých přípravků. Jsem kandidátním členem České asociace pro psychoterapii. 

Co můžete očekávat, můj styl: Nabízím individuální psychoterapii. Mojí rolí je být Vám průvodcem a podporou spíše než rádcem či někým, kdo vysvětluje, co se s Vámi děje. Individuální terapie probíhá formou rozhovoru, v rámci kterého můžete bezpečně zkoumat témata, která Vás do terapie přivedla. 

 

Kontakt:

jana.mlady@gmail.com

Mgr. Štěpánka

Vojtěchovská

IMG_6215.jpeg

Narodila jsem se 15. 9. 1979  v Praze, kde žiji společně s mužem a našimi pěti dětmi.

Od každodenního shonu se ráda utíkám do přírody, ticha a dobré kávě. 

Vzdělání: Vystudovala jsem psychosociální studia na HTF UK a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala jsem kurzy a semináře věnující se zejména výchově dětí, technikám arteterapie, poruchám citové vazby (attachmentu) či práci s tělem. Pětiletý výcvik v Integrované rodinné psychoterapii. 

Profesní činnost:  Po studiu jsem pracovala jako koordinátorka projektů terénní sociální práce na ministerstvu práce a sociálních věcí. Mě však vždycky lákala hlavně přímá práce s člověkem. Po mateřské jsem proto nastoupila do Centra Sámovka, kde jsem se věnovala terapeuticky dětem ze „zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ (např. Klokánek) a dětem v náhradní rodinné péči. Kromě toho se již několik let věnuji terapii a lektorování seminářů o výchově.

Zaměřuji se: Na individuální, rodinnou a partnerskou terapii a poradenství.

Kontakt:

stebla.travy@seznam.cz

Bc. Roman

Kunc

roman_01.jpg

Narodil jsem se 8.11. 1977 v Sokolově. Své dětství a dospívání jsem strávil v rodném Podkrušnohoří. Druhou polovinu života žiju v na pomezí východních a středních Čech. Mimo práci se věnuji své partnerce, dětem a meditační praxi. Moc rád se nořím do ledových vod. 

Vzdělání: Vystudoval jsem obor sociální práce a soc. politiky na Univerzitě Hradec Králové. Mezi mé další vzdělání patří absolvování kurzu rodinného poradenství, absolvování dvouleté skupiny v Gestalt terapii, výcvik 

v kontaktní práci a v neposlední řadě pětiletý výcvik v rodinné integrované psychoterapii - Anima Terapie.

Profesní činnost: posledních 15 let pracuji v oblasti řešení závislostí, od terénní práce až po poradenský program pro motivované uživatele a osoby blízké. Také se poslední tři roky intenzivně věnuji pomoci lidem v krizi a to hlavně na krizových linkách. Poslední dva roky také lektoruji některá témata spojená s výkonem mé práce. 

Zaměřuji se na: Individuální, rodinnou

a partnerskou terapii a poradenství. 

Co můžete očekávat, můj styl: Autenticita v mezích profesionální pomoci je pro mě základem upřímného vztahu, ze kterého budete těžit tím, jak se díky bezpečnému, jasně ohraničenému prostoru dostanete ke svým vlastním zdrojům a možnostem.

Kontakt:

roman.kunc@terapievinohradska.cz

PhDr. Lenka

Vavrinčíková, PhD.

Lenka.jpg

Narodila  jsem se v listopadu v roce 1977, na středním Slovensku. V Čechách jsem doma v Praze, na Žižkově.  Děkuju životu za inspiraci a miluju divadlo. 

Vzdělání: Vystudovala jsem Univerzitu Mateja Bela  v Banskej Bystrici. Během doktorandského studia jsem se specializovala na sociální práci s uživateli návykových látek.  Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem se kvalifikovala jako adiktolog a adiktologickým klientům jsem se věnovala posledních 20 let. V praxi integruju kompetence sociální práce, adiktologie a psychoterapie.  Můj přístup spoluvytváří  absolvované výcviky - v systemické terapii (Institut pro systemickou zkušenost Praha), krizové intervenci (PhDr. Ludvík Běťák),  motivačních rozhovorech (PhDr. Jan Soukup, PhD.) a rodinné psychoterapii (Institut Petra Boše – Integrovaná rodinná terapie).

Profesní činnost: Věnovala jsem se pedagogické a výzkumní činnosti na slovenských i českých univerzitách. Terapeuticky pracuji více než 20 let, v různých typech služeb od terénní sociální práce, přes dětskou adiktologickou ambulanci, po substituční léčbu, ambulantní léčbu závislosti a doléčování. Jsem členkou ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) a ČAA (Česká asociace adiktologů).

Zaměřuji se: individuální psychoterapie, rodinná psychoterapie a adiktologické poradenství.  

Co můžete očekávat, můj styl:  Expertem na svůj život je každý sám – nabízím respektující vztah a své zkušenosti.  Ráda Vás budu doprovázet na vaší cestě. 

Kontakt:

vavrincikova.len@gmail.com

Mgr. et Mgr. Igor Kuta

Igor cernobila.jpg

Žil jsem v několika zemích, ale vždycky jsem se vrátil zpátky do Prahy, kde jsem se narodil i vyrostl. Když můžu, trávím rád čas v horách.

Vzdělání: Vystudoval jsem nejprve fyzioterapii a poté jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově. Mám za sebou kurz kompletní krizové intervence, v mojí práci se pak nejvíc odráží tři roky výcviku v gestalt terapii a také kurzy radikální upřímnosti u Brada Blantona. V současnosti jsem ve výcviku strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapie.

Profesní činnost: Od práce s klienty v rehabilitačních ambulancích jsem se přes marketing a vzdělávání dostal znovu k přímé práci s lidmi, tentokrát už jako psycholog a psychoterapeut.

Zaměřuji se: Individuální terapie, výjimečně párová terapie

Co můžete očekávat, můj styl: Snažím se umožnit klientům, aby mohli přijmout přítomný okamžik přesně takový, jaký je, aniž by se ztráceli v představách, přáních a obavách – a aby tuto schopnost rozvíjeli i mimo prostor našeho setkávání. Tělesné prožívání bývá důležitějším vodítkem, než všechny naše úžasné myšlenky.

Kontakt:

info@igorkuta.cz

NÁŠ TEAM

Štěpánka
Igor
Pavla Chlumská
Jana Mladá
bottom of page