top of page
Lenka
Adam
Olga
Barbora
Roman

Mgr. Adam
Soukup

IMG_6493.jpeg

Narodil jsem se 14.1. 1969 v Praze. Jsem ženatý, mám dvě děti. Vyrostl jsem v Kolíně a v současnosti žiji v Praze. Rád sportuji a věnuji se hudbě, aktivně hraju na kytaru.​

Vzdělání: Univerzita Karlova, obor speciální pedagogika /etopedie, tyflopedie/ - (Mgr.). Pětiletý výcvik v rodinné integrované psychoterapii - Anima Terapie. Roční kurz Terapie partnerského vztahu v Institutu rodinné terapie SKT Liberec. Jsem členem Soft (asociace pro rodinnou terapii) a ČAP (Česká asociace pro psychoterapii).

Profesní činnost: Od roku 1990 do 1999 jsem pracoval v Diagnostickém ústavu pro mládež, kde jsme se zabývali diagnostikou chlapců s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou od ukončení povinné školní docházky do 18 let. V rámci zaměstnání jsem prošel řadou školení s tématy závislostí a poruch chování. V současnosti pracuji jako ředitel sociálních služeb v organizaci Prostor Plus, o.p.s.,  která pomáhá lidem vrátit se zpátky do života.

Co můžete očekávat, můj styl: Hodně vycházím ze zkušeností nabytých, jak v praxi v „diagnosťáku“, tak v rodině. Esenci z těchto zdrojů mohu nabídnout pro Vaši potřebu a inspiraci.

Zaměřuji se: Na rodinnou a partnerskou terapii a poradenství.

Kontakt:

adam.soukup@terapievinohradska.cz

Bc. Roman
Kunc

roman_01.jpg

Narodil jsem se 8.11. 1977 v Sokolově. Své dětství a dospívání jsem strávil v rodném Podkrušnohoří. Druhou polovinu života žiju v na pomezí východních a středních Čech. Mimo práci se věnuji své partnerce, dětem a meditační praxi. Moc rád se nořím do ledových vod. 

Vzdělání: Vystudoval jsem obor sociální práce a soc. politiky na Univerzitě Hradec Králové. Mezi mé další vzdělání patří absolvování kurzu rodinného poradenství, absolvování dvouleté skupiny v Gestalt terapii, výcvik 

v kontaktní práci a v neposlední řadě pětiletý výcvik v rodinné integrované psychoterapii - Anima Terapie.

Profesní činnost: posledních 15 let pracuji v oblasti řešení závislostí, od terénní práce až po poradenský program pro motivované uživatele a osoby blízké. Také se poslední tři roky intenzivně věnuji pomoci lidem v krizi a to hlavně na krizových linkách. Poslední dva roky také lektoruji některá témata spojená s výkonem mé práce. 

Zaměřuji se na: Individuální, rodinnou

a partnerskou terapii a poradenství. 

Co můžete očekávat, můj styl: Autenticita v mezích profesionální pomoci je pro mě základem upřímného vztahu, ze kterého budete těžit tím, jak se díky bezpečnému, jasně ohraničenému prostoru dostanete ke svým vlastním zdrojům a možnostem.

Kontakt:

katyssek@gmail.com

Mgr. Barbora
Smetánková

Baru solo ČB.jpg

Narodila jsem se 2.12.1975 v Praze. Žiji za Prahou na vesnici a mám čtyři děti

. Bydlíme u lesa, který je pro mě zdrojem energie a inspirace.

 Iniciovala jsem zde lesní školku pro děti a 10let ji také vedla. Ráda cestuji, chodím po

horách, plavu a cvičím jógu.

 

Vzdělání:

Univerzita Karlova, magisterský obor -supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizací, bakalářský obor-sociální práce. Komplexní psychoterapeutický výcvik v individuální, rodinné a párové terapii podle Virginie Satirové, Výcvikový kurz v krizové intervenci v Remedium Praha, roční kurz Terapie partnerského vztahu v Institutu rodinné terapie SKT Liberec. Jsem členkou ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) a členkou SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů). Společně s Jiřím Hejdukem vedeme rodinnou a párovou terapii a jsme v pravidelné supervizi

u Mgr. Lucie Kašové a příležitostně u Dr. Jitky Vodňanské.

 

Profesní činnost:

Mám dlouholeté pracovní zkušenosti

v sociální práci a pedagogice. Pracovala jsem s mentálně postiženými, se seniory a drogově závislými. Výrazně mě ovlivnila roční humanitární mise s Člověkem v tísni na Kavkaze a následná práce s uprchlíky v České republice. Pracuji v terapeutickém centru Modré dveře v Říčanech jako individuální, párová a rodinná psychoterapeutka a krizová interventka. Současně také poskytuji psychoterapii lidem po výkonu trestu v organizaci Rubikon.

 

Co můžete  ode mne očekávat:

Jsem autentická a vytvářím bezpečné a otevřené prostředí pro klienty a jejich příběhy. Snažím se vést klienta k posilování sebeúcty a k jeho vnitřní změně. Ta může vést i k proměnám v jeho vztazích s druhými lidmi.  

 

Zaměřuji se: 

Na párovou, rodinnou a individuální terapii, krizovou intervenci a poradenství.

 

Kontakt: barbora.smetankova@terapievparu.cz

 

Mgr. Ondřej
Nešetřil

Ondřej Nešetřil.JPG

Narodil jsem se koncem června roku 1991 v rovinatém Kolíně. 
Nyní žiji v Praze na Letné a jsem ženatý. Mám blízko k umění, četbě,
filozofování, toulání se městy a místy a k práci s pozitivním společenským dopadem.


Studium

Studium sociální antropologie na Univerzitě Pardubice poměrně zásadně formovalo mé dosavadní vnímání světa. Fascinuje mě lidská možnost a rozmanitost bytí, jejíž jsem rád svědkem a kterou jsem s láskou studoval. V současné době jsem terapeutem v Psychoterapeutickém výcviku v postmoderně od Gaudia Institut. 


Profesní činnost

Mimo terapii v současné době pracuji jako koordinátor projektu na podporu adaptace lidí z Ukrajiny v Prostoru plus, jako manažer sociálních sítí a marketingu pro Prostor plus a A2 kulturní čtrnáctideník, jako metodik komunitní práce pro Ministerstvo pro místní rozvoj a vyučuji na Vyšší odborné škole v Chebu.

Přístup k terapii

Terapii považuji za nástroj, kde pomocí partnerského dialogu v bezpečném prostředí v rámci kvalitního lidského vztahu mohou vzniknout nové náhledy, reflexe a poznatky o situaci/tématu klienta/klienty/klientstva, což může vést k novým životním strategiím a pozitivním změnám.
Nabízím zároveň bezpečný a informovaný prostor pro LGBTQ+ klientelu. 


Zaměřuji se převážně na individuální, případně párovou terapii v terapeutickém páru.

 

Kontakt:
ondrejnesetril@icloud.com

720 992 124 

Bc. Martina
Kaděrová, MBA

IMG_1142.JPG

Narodila jsem se 12. 8. 1974 ve Zlíně. Od svých 27 let žiji v Praze a jejím okolí.

Mám ráda ticho přírody a toulání se lesy, miluji knihy a čas se svými dvěma dcerami, které jsou mi velkou inspirací.

 

Vzdělání

Vystudovala jsem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií obor sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii. Jsem třetím rokem ve skupinovém sebezkušenostním výcviku v transpersonální psychologii Grof Legacy Training a čtvrtým rokem v individuální sebezkušenosti.

Souběžně absolvuji tříletý výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii u IPPART a výcvik v integrativní rodinné a párové terapii ANNIMA Terapie. V roce 2022 jsem dokončila kurz krizové intervence u Remedia.

 

Profesní činnost  

Do roku 2008, kdy se mi narodila první dcera, jsem pracovala na středních a vrcholových manažerských pozicích se zaměřením na ekonomiku, HR a řízení změn. V té době jsem také dokončila studium MBA na Sheffield Hallam University při ČVUT. Dále jsem absolvovala sérii mezinárodně akreditovaných výcviků v oblasti koučování, NLP a systemických konstelacích. Mám za sebou stovky individuálních a skupinových koučovacích hodin.

Po narození dětí jsem se věnovala projektům zaměřeným na rozvoj sociálně emočních kompetencí dětí, v čemž pokračuji i dnes v rámci programu PeaceJam.

V průběhu studia jsem působila v Terapii Vinohradská jako reflexní tým při párových a rodinných terapiích a ve skupinových terapiích na klinice Eset. 

 

Co můžete očekávat, můj styl

Budu vás trpělivě provázet při společném hledání, objevování, nacházení, překonávání, prožívání a sdílení. Respektuji vaše pocity, naděje, touhy i sny, pochybnosti, zranění i bolest s nimi spojenou. 

 

Zaměřuji se

Na individuální, rodinnou a partnerskou terapii a koučink.

Kontakt

terapie@martinakaderova.cz

606 713 808

Mgr. Štěpánka
Vojtěchovská

IMG_6215.jpeg

Narodila jsem se 15. 9. 1979  v Praze, kde žiji společně s mužem a našimi pěti dětmi.

Od každodenního shonu se ráda utíkám do přírody, ticha a dobré kávě. 

Vzdělání: Vystudovala jsem psychosociální studia na HTF UK a arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala jsem kurzy a semináře věnující se zejména výchově dětí, technikám arteterapie, poruchám citové vazby (attachmentu) či práci s tělem. Pětiletý výcvik v Integrované rodinné psychoterapii. 

Profesní činnost:  Po studiu jsem pracovala jako koordinátorka projektů terénní sociální práce na ministerstvu práce a sociálních věcí. Mě však vždycky lákala hlavně přímá práce s člověkem. Po mateřské jsem proto nastoupila do Centra Sámovka, kde jsem se věnovala terapeuticky dětem ze „zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ (např. Klokánek) a dětem v náhradní rodinné péči. Kromě toho se již několik let věnuji terapii a lektorování seminářů o výchově.

Zaměřuji se: Na individuální, rodinnou a partnerskou terapii a poradenství.

Kontakt:

stebla.travy@seznam.cz

PhDr. Lenka
Vavrinčíková, PhD.

Lenka.jpg

Narodila  jsem se v listopadu v roce 1977, na středním Slovensku. V Čechách jsem doma v Praze, na Žižkově.  Děkuju životu za inspiraci a miluju divadlo. 

Vzdělání: Vystudovala jsem Univerzitu Mateja Bela  v Banskej Bystrici. Během doktorandského studia jsem se specializovala na sociální práci s uživateli návykových látek.  Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem se kvalifikovala jako adiktolog a adiktologickým klientům jsem se věnovala posledních 20 let. V praxi integruju kompetence sociální práce, adiktologie a psychoterapie.  Můj přístup spoluvytváří  absolvované výcviky - v systemické terapii (Institut pro systemickou zkušenost Praha), krizové intervenci (PhDr. Ludvík Běťák),  motivačních rozhovorech (PhDr. Jan Soukup, PhD.) a rodinné psychoterapii (Institut Petra Boše – Integrovaná rodinná terapie).

Profesní činnost: Věnovala jsem se pedagogické a výzkumní činnosti na slovenských i českých univerzitách. Terapeuticky pracuji více než 20 let, v různých typech služeb od terénní sociální práce, přes dětskou adiktologickou ambulanci, po substituční léčbu, ambulantní léčbu závislosti a doléčování. Jsem členkou ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) a ČAA (Česká asociace adiktologů).

Zaměřuji se: individuální psychoterapie, rodinná psychoterapie a adiktologické poradenství.  

Co můžete očekávat, můj styl:  Expertem na svůj život je každý sám – nabízím respektující vztah a své zkušenosti.  Ráda Vás budu doprovázet na vaší cestě. 

Kontakt:

vavrincikova.len@gmail.com

Ing. Jiří
Hejduk

Jirka solo před skříní ČB.jpg

Narodil jsem se 5.3.1969 na Kladně, a tamtéž jsem prožil své dětství a krásné dospívání. Žiji v partnerském vztahu a mám již dvě dospělé

děti. Rád cestuji na motorce a sportovním létáním se uvádím do jiné dimenze volnosti.

 

Vzdělání:

Vystudoval jsem technickou kybernetiku a systémy řízení na VA. Absolvoval jsem pětiletý

Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik na PVŠPS pod vedením Doc.PhDr.Oldřicha

Čálka, CSc. a Mudr. Zuzany Pinďákové. Dále jsem prošel kurzem Terapie partnerského

vztahu u SKT Liberec a dalšími kurzy koučinku, mediace, relaxačních technik aj. a aktuálně jsem v nadstavbovém 3-letém výcviku Rodinné a párové terapie u GI – ANIMA terapie. Jsem členem SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů).

Společně s Barborou Smetánkovou vedeme rodinnou a párovou terapii a jsme v pravidelné

supervizi u Mgr. Lucie Kašové a příležitostně Dr. Jitky Vodňanské.

 

Profesní činnost:

Od roku 1992 do roku 2012 jsem pracoval na odborně – procesních a manažerských

pozicích v konzultačních společnostech (korporátech) se zahraniční účasti. A to jak v

zahraničí, tak v České republice. Dále jsem se zabýval nákupem a prodejem společností či

jejich částí. Od roku 2013 jsem z vlastní konzultantské profese, přes koučink došel až k psychoterapii. Ve své práci terapeuta úročím a kombinuji svoji životní zkušenost, pracovní zkušenost v korporacích s možnostmi psychoterapie.

 

Co můžete očekávat, můj styl:

Jsou mi velmi blízká témata svobody vlastní a ve vztahu, respektu k sobě a ostatním. Bude mi ctí najít s vámi – vaší jedinečnou, unikátní

cestu pobývaní teď a tady. I já jsem našel svoji jedinečnou cestu.

 

Zaměřuji se:

Na párovou a rodinnou terapii,  individuální terapii dospělých a dospívajících.Kontakt:

 jiri.hejduk@terapievparu.cz

 

Ing. Olga
​Šestáková

Olga Šestáková

Narodila jsem se v roce 1974 v Mělníku, kde žiji dodnes. Jsem vdaná a mám dvě dospělé děti. Mými koníčky jsou cestování, četba a turistika. Užívám si pobyt ve společnosti svých dětí a setkání s kamarádkami nad dobrou kávou. Mám ráda tanec, jógu, lyžování a občas samotu a ticho.

 

Vzdělání:
Vystudovala jsem VŠE v Praze.

V letech 2015-2021 jsem absolvovala daseinanalytický psychoterapeutický výcvik na PVŠPS pod vedením MUDr. Zuzany Pinďákové a Doc. PhDr. Oldřicha Čálka, CSc. V roce 2022 jsem absolvovala kurzy Krizová intervence v praxi, dále pak Sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů. V současnosti jsem ve výcviku v daseinsanalytickém výkladu snů a také jsem frekventantem v kurzu traumaterapie.

 

Profesní činnost:

Po několika letech práce na ekonomických pozicích v českých i zahraničních společnostech jsem v roce 2000 založila vlastní účetní firmu.

Od roku 2021 jsem začala pracovat jako terapeut na terapeutické lince Sluchátko a současně s klienty v soukromé praxi. 

 

Co můžete očekávat, můj styl:

Očekávejte přijetí. Budu vám naslouchat a provázet vás při hledání vaší individuální cesty, protože věřím, že vždycky existuje cesta nebo alespoň směr.

Můj styl bych popsala jako laskavě upřímný, je vytvarován vlastními životními zkušenostmi a hodnotami, z nichž jedna z nejdůležitějších je svoboda.

 

Zaměřuji se:

individuální psychoterapie

 

Kontakt:

olga.sestakova@centrum.cz

NÁŠ TEAM

Štěpánka
Jirka
Ondřej
Martina
bottom of page